Bokslut Väse Hembygdsförening 2020-01-01--2020-12-31

 

Behållning vid årets början
Kassa 
 18 032:25
 
Nordea Plusgiro  
31 278:09
 
Nordea Sparkonto  
55 543:49
 
  104 853:83
 
104 853:83

    

Inkomster
Väsebor/övriga böcker
1 550:00
Väseräven 
30 450:00
Lotteri
980:00
Grötfest
3 600:00
Medlemsavgifter
50 400:00
Smedjan
7 626:00
Rävboa/Våffelkafé
72:00
Övrig föreningsaktivitet  
550:00
Servering
30:00
Övriga konton
9 722:00
Gåvor och bidrag
21 799:00
Kondoleanser  
7 900:00
Uthyrning
17 855:00
Erhållna bidrag 
57 500:00
Annonsering 
10 000:00
220 034:00
 + 220 034:00


                                                                                                                        
                                                                                                                                                                             

Utgifter
Omkostnader
22 297:00
Försäkringar
31 852:00
Väseräven
16 727:00
Smedjan
42 708:10
Grötfest
2 300:00
Övrig föreningsverksamhet
4 973:87
Medlemsavgifter
8 992:00
Swish
858:00
Data – program mm.
23 030:08
Fiberanslutning
17 900:00
Öresutjämning

0:50

Bilersättning skattefri                    
443:50
Elektricitet
35 832:00
Reparation och underhåll        
28 045:00
Telefon, Porton
 12 045:70
Kontorsmateriel 
1 097:50
Tidningar och facklitt
1120:00
Övriga konton
1105:92
251 328:17
-    251 328:17


Årets resultat   
-      31 294:17  
-  31 294:17


                     
 

Behållning vid Årets slut
Kassa 
4 853:25
Nordea Plusgiro 
43 758:92
Nordea Sparkonto
24 947:49
73 559:66
Sa:   73 559:66

                       
 

Transport till 2021                                                                                      73 559:66

Väse 2021-01-02  

 

 Hans Dyllnert/kassör

 

 

 

< Tllbaka