< tillbaka

Väse HBF Budget 2021                                                           

 
Inkomster Utgifter
Väsebor mm. 1000 Omkostnader 23000
Väseräven 30000 Försäkringar 16500
Lotteri 0 Väseräven 18000
Grötfest 0 Smedjan 6000
Medlemsavgifter 50000 Grötfest 0
Smedjan(kurser) 12000 Övrig föreningsakt. 5000
Midsommar 3000 Midsommar 300
Auktion 7000 Auktion 2500
Hembygsgårdens dag 7000 Hembygsgårdens dag 1000
Alsters marknad x2 20000 Alsters marknad x2 4000
Rävboa/Våffelcafé 1000 Medlemsavgifter 9000
Övrig föreningsakt. 1000 SWISH 2000
Servering 100 Data program mm. 20000
Övrigt 6000 Elektricitet 36000
Gåvor/bidrag 8000 Reparation och uh. 25000
Kondoleanser 8000 Telefon,porto,fiber 12000
Uthyrning 10000 Kontorsmateriel 3000
Erhållna bidrag 15000 Tidningar/facklitt. 1500
Annonser Väseräven 10000 Övrigt 4300
Tot: 189100 Tot: 189100 Diff: