Valberedningens förslag till årsmötet 2021.

 

Ordförande         1 år          Bernt Nilsson                      Omval

Ledamot             2år           Erica Ljungnér                    Omval
                     
Ledamot             2 år          Håkan Alfredsson               Omval
                     
Ledamot             2 år          Håkan Larsson                    Omval
                                           
Ledamot             2 år          Berit Hed                            Omval
                     

 

Kvar i styrelsen 1 år är följande:

Hans Wennberg

Irene Hübinette

Lisbet Eng

Hans Dyllnert

 

***************************************************************************

Revisorer:  
Birger Johansson
Stig Olsson
Revisors suppleanter: 
Hjördis Skagerud
Lars Lans
Rekommendationer till styrelsen  ( övriga funktioner / funktionärer).
Byggnads kommitté:
Bernt Nilsson
Hans Dyllnert
Bruno Kolmodin
Bildgruppen:
Hans Dyllnert
( Filmer / databearbetning )
Ryno Eriksson
Drift och skötsel:
Hans Dyllnert 
( Ytor och  anläggningar )
Hans Wennberg
( Ytor och  anläggningar )
Ansvarig Hemsida:
Irene Hübinette
( Aktualitet/ uppdatering)
Kommitté för Väseräven:
I redaktionen
Irene Hübinette
Hans Wennberg
Lisbet Eng
Mari-Louise Nilsson
(Annonser)
Hembygdsportalen:
Uppdras åt styrelsen
Ansvarig Gåvogram &
Kondoleans: 
Christina Fredriksson
Ansvarig ”Rävboa”:  
Christina Fredriksson
(i samarbete med styrelsen)
Våffelkafé:
Uppdras åt styrelsen
Smedjan: 
Per Eng
Björn Fredriksson
Värd Hybelejstugan:
Björn Andersson
 ( Status)
Intendenter: 
  Vakant
( Kläder )
Bernt Nilsson
( Saker )
Valberedning:
Utses av årsmötet 
( Majoritetsbeslut )

---------------------------------------------------------------------------------------                           
   

Valberedningen 

Hans Dyllnert
Sammankallande
Anita Ward

                                                      

< tillbaka