forstasidan

 

Verksamhetsberättelse 2020

Föreningens nittiofjärde verksamhetsår omfattar tiden 2020-01-01 till 2020-12-31.  

Styrelse

 
Ordförande    
Bernt Nilsson 
 
Vice ordförande 
Lisbet Engh 
 
Sekreterare 
Erica Ljungnér 
 
Vice sekreterare 
Hans Wennberg 
 
Kassör  
Hans Dyllner
 
Ledamot
Håkan Larsson
 
Ledamot
Irene Hübinette
 
Ledamot 
Håkan Alfredsson
 
Ledamot
Berit Hed

 

Kommittéer
                                

Ansvarig Våffelcafé
Styrelsen

            

Midsommarfirande
Styrelsen

 

Byggnader
Bernt Nilsson
Bruno Kolmodin
Hans Dyllnert

Rävboa
Christina Fredriksson

 

 

Värd för Hybelejenstugan
Björn Andersson

 

 

Hemsida
Irene Hübinette

Drift och skötsel av ytor
och anläggningar.
Hans Dyllnert
Hans Wennberg

 

Intendent för samlingarna
Bernt Nilsson, saker

Gåvogram och kondoleanser
Christina Fredriksson

Väseräven
Irene Hübinette
Hans Wennberg
Lisbet Engh
Marie-Louise Nilsson, annonser

Revisorer
Birger Johansson
Stig Olsson

Revisorsuppleanter
Hjördis Skagerud
Lars Lans

 

Uthyrning av Hembygdsgården
Bernt Nilsson

 

Lotteriföreståndare
Bernt Nilsson

 

Bildgruppen
Hans Dyllnert
Ryno Ericsson

Valberedning
Hans Dyllnert
Anita Ward

 

Alsters höst- och julmarknad
Styrelsen

 

 

 Årets verksamhet

 

Allmänt

 Årsmötet 2020 hölls på Hembygdsgården den 1 mars.

 

Ekonomisk rapport

Vi kan konstatera att den pandemi som drabbat oss under 2020 medfört att i stort alla arrangemang som varit planerade inte kunnat genomföras, vilket naturligtvis påverkat föreningens ekonomi. Det som räddar föreningen är ett stabilt medlemsantal, försäljning av Väseräven, annonsintäkter och de bidrag som kunnat erhållas från Karlstads kommun, Boverket och medlemmar som gett bidrag. Uthyrningen har även den minskat. Smideskurser vid den uppförda smedjan har till viss del kommit igång. Byte av elleverantör samt nedsäkring har gjort att elkostnaden kunnat hållas på en rimlig nivå. Datorer har uppgraderats i stället för nyanskaffning. Medlemsavgifter 50 400:00kr, Väseräven 30 450:00kr, Annonser 10 000:00kr, Bidrag Karlstads kommun 30 000:00kr, Boverket 7 515:00kr, Gåvor och kondoleanser 29 699:00kr, Uthyrning 17 855:00kr, Smideskurs 6 000:00kr. I övrigt hänvisas till bokslut. Behållning vid årets slut är 73 559:66kr

 

Ansökningar om medel
Kommunalt bidrag 15 000 kr. Extra stöd (pga covid -19) 31 000 kr.

 

Konsthantverksbutiken ”Rävboa” och Våffel-Caféet
Verksamheten i den ordinarie hantverksbutiken och Våffel-Caféet har varit inställd på grund av Covid 19.
Med anpassning till rådande pandemi har viss försäljning av lokalproducerat konsthantverk varit möjlig då montern i entrén till huvudbyggnaden skyltats upp och benämnts ”Lilla Rävboa”. Försäljning har varit möjlig torsdagar kl 14 till 17 tack vare att arbetsgruppen ”Torsdagsklubben” ansvarat.

 

 Uthyrning av lokaler
Hembygdsgårdens lokaler har varit uthyrda vid 15 tillfällen, vilket är mindre än året innan. Bestämmelser i anslutning till den rådande pandemin har påverkat uthyrningen. Bernt Nilson har haft huvudansvaret för denna verksamhet.   

 

Arbeten inomhus
Montering av skenor i taket på klädkammaren för draperier som skyddar vår samling av gamla kläder.

 

Arbeten utomhus
Smedjan har färdigställts.
Fiber har dragits in på Hembygdsgården och en fördelningsdosa för fiber har monterats på sockeln på huvudbyggnaden. Det har också grävts för en fiberkabel till Klockargården med dragning över Hembygdsgårdens mark.

 

Textilsamlingen

Ingen ansvarig. Gemensamt ansvar av styrelsen tills vidare.

 

Bildgruppen

Bildgruppen, med Hans Dyllnert och Ryno Ericsson som ledare, har arbetat vidare med att samla in, identifiera och arkivera foton från hembygden. Under året har det genomförts 3 träffar tills Covid 19 bestämmelser satte stopp för verksamheten. 10 - 12 deltagare brukade närvara varje gång. Delar av arbetet har redovisats med en skärmutställning på ”Bild- och Filmafton” söndagen den 15 mars.

 

Hybelejenstugan

Vid Hybelejenstugan har det röjts sly och det har skett en allmän uppsnyggning av området. Entrédörren har fått nytt lås.

 

Väseräven
Vår årsskrift utkom med sin trettioförsta årgång.  Antalet tryckta ex var 400 st.
Det var planerat ett uppstartsmöte den 23 mars för framtagning av riktlinjer för skribenter i Väseräven. Mötet fick ställas in på grund av pandemin och ersattes av telefonkontakter.
Även ”släppet” av Väseräven gick annorlunda till detta år. I stället för att säljas vid den årliga höstfesten, som inte heller den blev av, såldes den utomhus vid Pizzerian av Christina och Erica, vid Rasta av Lisbet och Hans W och vid Hembygdsgården av Märit och Bernt den 24 oktober.

 

Offentliga arrangemang

 

Nävgrötsfest 25 januari
Det kom 51 personer inklusive personal till nävgrötsfesten. Grötkokare var Björn Fredriksson och Hans Wennberg. För serveringen svarade Björn Bergergård, Bernt Nilsson, Christina Fredriksson, Erica Ljungnér och Lisbet Engh. Erica och Lisbet sålde även lotter och delade ut fina priser. Bror Georgsson stod för underhållningen med sång och gitarrspel.

 

Årsmöte 9 mars
15 personer var närvarande på årsmötet där Bertil Enell var ordförande och Erica Ljungnér var sekreterare. Mötet inleddes med en tyst minut för bortgångna medlemmar. Avgående kassören Lena Andersson avtackades med blommor och en pins. Mötet avslutades som vanligt med kaffe och semlor och förevisning av flera gamla föremål.

 

15 mars Film- och bildafton
Endast 13 personer kom på bildafton i år. Covid 19 höll besökarna hemma från detta vanligtvis så populära evenemang.

 

Följande aktiviteter har blivit inställda på grund av Covid 19.
Midsommarfirande.
Källsöndag vid Nygårdskällan.
Sommarauktion.
Hembygdsgårdens dag.
Resa till Historiska platser och Naturreservat i Väsebygden.
Alsters Höstmarknad.
Höstfest i Hembygdsgården.
Alsters Julmarknad.
Luciafirande i Väse Kyrka.

 

Övriga aktiviteter och arrangemang

35 arbetskvällar har hållits under året under Bernt Nilssons ledning.
Lisbet Engh och Hans Wennberg medverkade i Väse-Fågelviks församlings adventskalender. Det var trivsamt prat i lucka 12 vilket kunde ses på Väse-Fågelviks församlings hemsida via U Tube.

 

Externa kontakter

Bernt Nilsson och Erica Ljungnér var på Väse Framtids årsmöte.
Möte med Karlstad Pastorat den 18 mars angående Kyrkstallarna, Bernt Nilsson och Hans Wennberg

 

Seminarier och utbildning.
Medlemmar i föreningen deltog i följande utbildningar:
13 februari; Kurs i arkivering för hembygdsföreningar, Lisbet Engh och Hans Wennberg.
9 september: Grundkurs Hembygdsportalen (digitalt), Lisbet Engh.
11 november: Fortsättningskurs Hembygdsportalen (digitalt) Lisbet Engh.
3 december: Söka pengar kurs (digitalt), Hans Wennberg.

 

Hemsida
Vår webbredaktör, Irene Hübinette, har under året fortsatt att vidareutveckla och utöka föreningens hemsida med ytterligare information.
Adressen är:
www.vasehembygdsforening.se

 

Gåvor till föreningen
250 diabilder från Granberga om festligheter på äldreboendet.
En liten orgel att ha i skolsalen skänkt av Kristina Ojala.
Två bärbara datorer skänkta av Hans Wennberg och uppdaterade av Hans Dyllnert.
Björn Fredriksson har skänkt följande material till verksamheten i Smedjan: ett Smidesstäd, en smärgelmaskin, en borrmaskin, en vinkelslip, en tolk för mätning av dimensioner, en stållinjal, en skylt till Smedjan tillverkad av Björns son Carl, två kolskopor och fyra glödkrokar.
Kai Sääw har skänkt smideskol och Lars Larsson har skänkt en verkstadslampa och en skiftnyckel, kallad ”hajen”. JanErik Hed har också skänkt en skiftnyckel.

 

Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet.

 

Väse i december 2020

namnteckningar

 

 

                                              
                                    
                  
      

                                                                                                                                                                                                                                                                

 


                        

 

                                                                                                                
                            
                                                                                                                                                                             

< Tillbaka

Bokslut> Budget> Valberedningens förslag > Revisionsberättelse > Protokoll fört vid Väse Hembygdsföreings årsmöte