< tillbaka

Vill du lära Dig järnsmide
i den nya smedjan
på Väse Hembygdsgård?

smide

Den första kursen i järnsmide genomfördes hösten 2020.

Våren 2023
Anmälan görs till Studieförbundet /Vuxenskolan i Molkom 
Tel.0553-412 97