< tillbaka

Vill du lära Dig järnsmide
i den nya smedjan
på Väse Hembygdsgård?

smide

Den första järnsmideskursen har startat på Väse Hembygdsgård.

De fyra först anmälda, av tjugoen intresserade, började den 26 augusti och kommer att hålla på i tio veckor framöver, varje onsdag kl.13-16.

Om intresse finns kan man anmäla sig som reserv till kommande kurser nästa år.

Våren 2021 startar en kvällskurs den 29 mars, måndagar kl.18-21 och en dagkurs, onsdagar kl.13-16 med start 31 mars.

Hösten 2021 kommer en dag- och en kvällskurs att starta , men datum är ännu ej fastställt.

Max fyra deltagare/kurs, 10 x 3 timmar och kostnaden är 1.500:- plus materialkostnad/ person.

Anmäl Dig till Studieförbundet Vuxenskolan i Molkom 0553-41297