Så hanterar vi dina personuppgifter!

Väse Hembygdsförening värnar om den personliga integriteten och lagrar endast nödvändiga personuppgifter. I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmars namn, adress, telefon och e-postadress. Uppgifterna behövs för att kunna upprätthålla ett aktuellt medlemsregister och för att kunna kommunicera med dig som är medlem. Vissa personuppgifter kan också finnas i protokoll och verksamhetsberättelse samt vi uthyrning av lokaler.
De som har tillgång till uppgifterna är styrelsen, revisorer samt valberedning. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje man. Det kan dock förekomma att vi behöver dela dina uppgifter med Sveriges hembygdsförbund, försäkringsbolag och bidragsgivande myndigheter och/eller organisationer.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem. Om medlemskapet upphör raderas dina uppgifter. Om du vill veta vilka uppgifter vi lagrar om dig eller vill radera vissa uppgifter kan du vända dig till Väse Hembygdsförening. Maila i så fall till personuppgiftsansvarig Hans Dyllnert glumstorp@hotmail.com eller till ordförande Bernt Nilsson 41berntnilsson@gmail.com

Läs gärna mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida: www. datainspektionen.se.