< tillbaka Hembygdsgården

Väse Hembygdsgård

Väse Hembygdsgård, hela bygdens gård ligger i en öppen, lugn och ljus miljö, mitt i en gammal kulturbygd med djupa traditioner, men i högsta grad i nuet levande bygd. Detta borgar för en fin inramning både för en gladare sammankomst eller en mera allvarsbetonad samling och en trevlig träffpunkt eller bara en plats för lite avkoppling, en andningspaus, i tidens pulserande liv.

Hembygdsgården


Nuvarande manbyggnaden flyttades till Mölntorp av dåvarande ägaren kring 1860 från hemmanet Västra Ve. Den var där uppförd som gästgivargård och tingslokal. I huset inrymdes efter flyttningen en lanthandel under 1800-talets senare del. Byggnaden renoverades omfattande åren 1944 och 1967. Huset har två våningar och en inredd vind.
På nedre botten finns entréhall och en bostadslägenhet. Här finns även ett äldre, stort kök och en mindre kammare, vilka idag är museum. På övre våningen finns en stor samlingssal, hall, två mindre salonger med kakelugnar och äldre möblering, samt ett rum med öppen spis, vilket nu är inrett som modernt kök. På vinden finns hall och två gavelrum med föremålssamlingar och bildarkiv/studierum.
Till gården hör ekonomibyggnader i form av ett magasin av liggtimmer i två våningar inrymmande redskaps- och föremålssamlingar, en välvd jordkällare, ett f.d. djurstall och skjul, som idag innehåller textilkammare samt en mindre dansloge eller utställningslokal. Vidare finns en större länga bestående av lada och loge, där föreningens samlingar av framför allt jordbruksredskap och åkdon är inhysta.
Väse hembygdsgård används flitigt av bygdens folk, dels genom föreningens egen ganska omfattande verksamhet, dels genom uthyrning för sammankomster av olika slag, till såväl privatpersoner som organisationer och föreningar.

Soldattorpet

Till hembygdsgården har flyttats det soldattorp, som på Indelningsverkets tid lydde under Mölntorp, återställt så som det på den tiden begav sig. Det används numera även för brödbak i den stora ugnen i dess kök.

Lill-Maris stuga

Intill soldattorpet står en liten stuga, Lill-Maries stuga, vilken stått på det som tidigare var Väse sockenallmänning, belägen i norra delen av socknen. Där fick mindre bemedlade från socknen slå sig ner och söka sin utkomst, sysslande med allehanda hantverk, och boende i små stugor på ofri grund. På allmänningen fanns under 1800-talet över hundra sådana små stugor. En särskild koncentration av bebyggelse, som fanns där, kallades"Lelle grå stan".

Hybelejenstugan

Kvar på Allmänningen står Hybelejenstugan, som är i hembygdsföreningens ägo. Den har fått sitt namn efter sin mest namnkunniga inbyggare, August Jansson, som levde från 1853 till 1931. Han var skomakare, urmakare och mångsysslare och av den anledningen kallad "Hybelejen" efter sin mera kände, tidigare "kollega" i Karlstad.
(Artikeln hämtad ur Våra Värmländska Hembygder.Text: Arthur Nylin)

 

Så hittar du till Väse Hembygdsgård