< tillbaka Hembygdsgården

Väse Hembygdsgård

hembygdsgården
Väse Hembygdsgård, hela bygdens gård ligger i en öppen, lugn och ljus miljö, mitt i en gammal kulturbygd med djupa traditioner, men i högsta grad i nuet levande bygd. På Hembygdsgården finns dessutom de ditflyttade byggnaderna Soldattorpet, Lill –Maris stuga och transormatorbyggnaden samt den nybyggda smedjan. Detta borgar för en fin inramning både för en gladare sammankomst eller en mera allvarsbetonad samling och en trevlig träffpunkt eller bara en plats för lite avkoppling, en andningspaus, i tidens pulserande liv.
Hembygdsgården
hembygdgarden
Nuvarande manbyggnaden flyttades till Mölntorp av dåvarande ägaren kring 1860 från hemmanet Västra Ve. Den var där uppförd som gästgivargård och tingslokal. I huset inrymdes efter flyttningen en lanthandel under 1800-talets senare del. Byggnaden renoverades omfattande åren 1944 och 1967. Huset har två våningar och en inredd vind.
På nedre botten finns entréhall. En utställninslokal för kläder, här finns även ett äldre, stort kök med en mindre kammare, vilka idag är museum. På övre våningen finns en stor samlingssal, hall, två mindre salonger med kakelugnar och äldre möblering, samt ett rum med öppen spis, vilket nu är inrett som modernt kök. På vinden finns hall och två gavelrum med föremålssamlingar och bildarkiv/studierum.
Till gården hör ekonomibyggnader i form av ett magasin av liggtimmer i två våningar inrymmande redskaps- och föremålssamlingar samt Rävboa och ett våffelkafée. En välvd jordkällare, ett f.d. djurstall, som planeras att bli ett skolmuseum, samt en tillhörande loge där planerna finns att ha utställning för jordbruksredskap. Vidare finns en större länga bestående av lada och loge, där föreningens samlingar av framför allt jordbruksredskap och åkdon är inhysta.
Väse hembygdsgård används flitigt av bygdens folk, dels genom föreningens egen ganska omfattande verksamhet, dels genom uthyrning för sammankomster av olika slag, till såväl privatpersoner som organisationer och föreningar.

Soldattorpet

soldattorpet
Till hembygdsgården har flyttats det soldattorp, som på Indelningsverkets tid lydde under Mölntorp, återställt så som det på den tiden begav sig. Det används numera även för brödbak i den stora ugnen i dess kök.
Lill-Maris stuga
lillmaries stuga
Intill soldattorpet står en liten stuga, Lill-Maries stuga, vilken stått på det som tidigare var Väse sockenallmänning, belägen i norra delen av socknen. Där fick mindre bemedlade från socknen slå sig ner och söka sin utkomst, sysslande med allehanda hantverk, och boende i små stugor på ofri grund. På allmänningen fanns under 1800-talet över hundra sådana små stugor. En särskild koncentration av bebyggelse, som fanns där, kallades"Lelle grå stan".
Hybelejenstugan
hybilejen

Kvar på Allmänningen står Hybelejenstugan, som är i hembygdsföreningens ägo. Den har fått sitt namn efter sin mest namnkunniga inbyggare, August Jansson, som levde från 1853 till 1931. Han var skomakare, urmakare och mångsysslare och av den anledningen kallad "Hybelejen" efter sin mera kände, tidigare "kollega" i Karlstad.

(Artikeln hämtad ur Våra Värmländska Hembygder.Text: Arthur Nylin)

Smedjan
smedjan

Smedjan färdigställdes år 2020.

Efter flera års ideellt arbete av föreningsmedlemmar stod en helt nybyggd smedja klar på Väse Hembygdsgård sommaren 2020 och den första kursen i järnsmide genomfördes med fyra deltagare samma höst. På gårdarna runt om i Väsebygden har det av tradition och nödvändighet funnits smedjor, men att flytta och renovera någon av dessa ansåg föreningen inte vara genomförbart. Därför valde man att bygga en ny. Däremot har en hel del material och verktyg skänkts till den nya smedjan av boende i Väsebygden och dess närområden.                 

Så hittar du till Väse Hembygdsgård