< tillbaka till hembygdsgården
hembygdsföreningen
Väse Hembygdsförening

År 1926 bildades Väse Hembygdsförening. Den första tiden hade man sina samlingar av föremål inhyrda i en flygelbyggnad vid f.d. Kronofogdegården i Ve. Behovet av egna och större lokaler växte och år 1942 kunde föreningen förvärva gården Mölntorp, tidigare kopplad till Mölntorps kvarn med anor ner i medeltiden. Gården är belägen nära Väse kyrka i en öppen och ljus bygd intill vattendraget Glumman och sjön Panken.

Förenings ordförande 1926 - 1934
Karl Vilhelm Gustafsson kyrkoherde i Väse 1921 - 1934.
Född i Töftedal 1885 17/6, son till hemmansägare Gustaf Larsson och Laura Olsson. Efter studier vid Fjellstedska skolan i Uppsala blev han student i Uppsala 1908 2/11. Komminister i Östra Fågelvik 1913 20/12 tillträdde 1914 1/1.
Kyrkoherde i Väse 1921 5/3 tillträdde samma år 1/5. Kyrkoherde i Filipstad 1934 29/9 tillträdde 1935 1/2. Ordförande i kyrkostämman, skolstyrelsen och barnavårdsnämnden i Väse, minnestecknare vid prästmötena 1929 och 1935. Död i Filipstad 1940 23/9.
Vilhelm Gustafsson som predikant skildras av Helge Wallin med följande ord:”Han var en ordets förkunnare av rang, som ägde en sällspord förmåga att fängsla människorna med sin predikan. Det låg något vekt nyevangeliskt och innerligt i hans förkunnelse, som värmde åhörarnas hjärtan. Men det fanns också ett stycke salt där, som ibland kunde svida rätt hårt, ty han var icke rädd att säga ut sin mening om aktuella ting.”

Ur Karlstads stifts herdaminne av Anders Edestam del III sid 30.

Föreningens ordförande har varit:

Kyrkoherde Vilhelm Gustafsson 1926 – 1934
Hjalmar Hedqvist, Ve 1935 – 1939
Viktor Nord, Väse samhälle 1940 – 1942
Karl J. Karlsson, Skogsberg 1943 – 1962
Georg Johansson, Ekholmen 1963 – 1989
Martha Bodin, Myrom 1990 – 1994
Vakant 1995
Artur Nylin 1996 – 2005
Bertil Enell 2006 - 2009
Britt-Lois Alzen 2009 - 2010
Artur Nylin 2010 - 2011
Bernt Nilsson 2011 -