< Tillbaka

Väse Hembygdsförenings
styrelse och kommittéer
2021

Styrelsen

Ordförande

Bernt Nilsson
070-339 43 35

Vice ordförande

Lisbet Engh
076-324 43 59

Kassör

Hans Dyllnert

070-571 11 62

Sekreterare

Erica Ljungnér

070-898 46 00

Vice sekr.

Hans Wennberg

072-727 45 40
Ledamot

Håkan Alfredsson

070-509 21 58

Ledamot

Berit Hed

073-094 42 88

Ledamot

Irene Hübinette

070-749 02 86
Ledamot
Håkan Larsson
070-645 21 59

 

Kommittéer

  Alsters höst- och julmarknad     Intendent för samlingarna
  Styrelsen 054-84 02 10     Textil: Vakant  
        Föremålssamlingar: Bernt Nilsson 070-339 43 35
  Drift o Skötsel      
  Hans Dyllnert 070-571 11 62   Föreningsaktiviteter  
  Hans Wennberg 072-727 45 40   Styrelsen 054-84 02 10 
           
  Byggnader     Värdinna för Rävboa  
  Bernt Nilsson sam.k 070-339 43 35   Christina Fredriksson ( i samarbete med styrelsen) 070-68 48 519
  Hans Dyllnert 070-571 11 62      
  Bruno Kolmodin 054-84 03 51   Våffelkaféet  
        Uppdras åt styrelsen  
           
  Midsommarfirande     Värd för Hybelejenstugan  
  Styrelsen 054-84 02 10     Björn Andersson 073-050 35 72
         
  Valborgsmäss     Värd för LillMaris stuga  
  Styrelsen 054-84 02 10     Styrelsen 054-84 02 10
           
  Väsemârten     Värd för Soldattorpet  
  Styrelsen 054-84 02 10     Ryno Eriksson 070-22 51 110
           
  Kommitté för Väseräven:     Värd för Magasinet  
 

Layout: Irene Hübinette

070-749 02 86   Håkan Alfredsson 070-509 21 58
  Lisbet Engh 070-315 23 52      
  Hans Wennberg 072-727 45 40   Revisor  
  Annonser: Mari-Louise Nilsson     Birger Johansson 070-856 19 65
        Stig Olsson 054-84 04 74
  Bygdeband        
  Hans Dyllnert 070-571 11 62   Revisorsuppleanter  
  Lisbet Engh 070-315 23 52   Hjördis Skagerud 070-642 60 01
        Lars Lans 070-536 17 24
  Hemsidan        
  Irene Hübinette 070-749 0286   Valberedning  
        Hans Dyllnert 070-571 11 62
  Lotteriföreståndare     Anita Ward 073-387 03 37
  Styrelsen 054- 84 02 10      
           
  Kondoleanser        
  Christina Fredriksson 070 68 48 519      
           
  Bildgruppen        
  Hans Dyllnert 070-571 11 62      
  Ryno Eriksson 054 -840402, 070 - 22 51 110      
           
  Uthyrning av Hembygdsgården        
  Styrelsen 054- 84 02 10        
           
 

Smedjan

       
  Björn Fredriksson 070-236 09 33      
  Inköp/anskaffning (sank.styrelse/arb.grupp)