Väse Hembygdsförenings
styrelse och kommittéer
2020-2021
< Tillbaka

 

Styrelse  

Ordförande

Bernt Nilsson 070-339 43 35

Vice ordförande

Lisbet Eng 070-315 23 52

Kassör

Hans Dyllner

070-571 11 62

Sekreterare

Erica Ljungnér

070-898 46 00

Vice sekr.

Hans Wennberg

072-727 45 40
Ledamot

Håkan Alfredsson

070-509 21 58

Ledamot

Berit Hed

073-094 42 88

Ledamot

Irene Hübinette

070-749 02 86
Ledamot Håkan Larsson 070-645 21 59

Kommittéer
Alsters höst- och julmarknad   Intendent för samlingarna
Styrelsen 054-84 02 10     Textil: Vakant  
      Föremålssamlingar: Bernt Nilsson 070-339 43 35
Drift o Skötsel      
Hans Dyllnert 070-571 11 62   Föreningsaktiviteter  
Hans Wennberg 072-727 45 40   Styrelsen 054-84 02 10 
         
Byggnader     Värdinna för Rävboa  
Bernt Nilsson sam.k 070-339 43 35   Christina Fredriksson ( i samarbete med styrelsen) 070-68 48 519
Hans Dyllnert 070-571 11 62      
Bruno Kolmodin 054-84 03 51   Våffelcaffét  
      Uppdras åt styrelsen  
         
Midsommarfirande     Värd för Hybelejenstugan  
Styrelsen 054-84 02 10     Björn Andersson 073-050 35 72
       
Valborgsmäss     Värd för LillMaris stuga  
Styrelsen 054-84 02 10     Styrelsen 054-84 02 10
         
Väsemârten     Värd för Soldattorpet  
Styrelsen 054-84 02 10     Ryno Eriksson 070-22 51 110
         
Kommité för Väseräven:     Värd för Magasinet  

Layout: Irene Hübinette

070-749 02 86   Håkan Alfredsson 070-509 21 58
Lisbet Engh 070-315 23 52      
Hans Wennberg 072-727 45 40   Revisor  
Annonser: Mari-Louise Nilsson     Birger Johansson 070-856 19 65
      Stig Olsson 054-84 04 74
Bygdeband        
Hans Dyllnert 070-571 11 62   Revisorsuppleanter  
Lisbet Engh 070-315 23 52   Hjördis Skagerud 070-642 60 01
      Lars Lans 070-536 17 24
Hemsidan        
Irene Hübinette 070-749 0286   Valberedning  
      Hans Dyllnert 070-571 11 62
Lotteriföreståndare     Anita Ward 073-387 03 37
Styrelsen 054- 84 02 10      
         
Kondoleanser        
Christina Fredriksson 070 68 48 519      
         
Bildgruppen        
Hans Dyllnert 070-571 11 62      
Ryno Eriksson 054 -840402, 070 - 22 51 110      
         
Uthyrning av Hembygdsgården        
Styrelsen 054- 84 02 10        
         

Smedjan

       
Björn Fredriksson 070-236 09 33      
Inköp/anskaffning (sank.styrelse/arb.grupp)