Väse Hembygdsförenings
styrelse och kommittéer
2016-2017
< Tillbaka

 

Styrelse  

Ordförande

Bernt Nilsson

070-339 43 35

Vice ordförande

Britt-Lois Alzén 070-207 0532

Kassör

Lena Andersson

072-3101809

Sekreterare

Erica Ljungnér

070-898 46 00

Vice sekreterare

Ryno Eriksson

054 -840402, 070 - 225 11 10

Ledamot

Håkan Alfredsson

070-509 21 58

Ledamot

Britt-Lois Alzén

070-207 05 32

Ledamot

Irene Hübinette

070-749 02 86

Ledamot

Christina Fredriksson

070 - 684 85 19

Ledamot Håkan Larsson

070-645 21 59

Kommittéer
Alsters höst- och julmarknad   Intendent för samlingarna
Styrelsen 054-84 02 10     Britt-Lois Alzén, textil 070-207 0532
      Bernt Nilsson, föremålssamlingar 070-339 43 35
Drift o Skötsel      
Hans Dyllnert 054-86 31 53, 070-699 48 29   Föreningsaktiviteter  
Hugo Andersson 054-84 51 17   Styrelsen 054-84 02 10 
         
Byggnader     Värdinna för Rävboa  
Bernt Nilsson sam.k 070-339 43 35   Christina Fredriksson 054-84 51 84, 070-68 48 519
Hugo Andersson 054-84 51 17      
Bruno Kolmodin 054-84 03 51   Värd för Hybelejenstugan  
      Britt-Lois Alzen 070-207 0532
Midsommarfirande      
Styrelsen 054-84 02 10     Värd för LillMaris stuga  
      Styrelsen 054-84 02 10
Valborgsmäss        
Styrelsen 054-84 02 10     Värd för Soldattorpet  
      Ryno Eriksson 054-840402, 070-22 51 110
Väsemârten        
Styrelsen 054-84 02 10     Värd för Magasinet  
      Håkan Alfredsson 070-509 21 58
Väseräven        
Bertil Enell   sam.k 054-83 47 90, 070-42 79 465   Revisor  
Kristin Hammarström 054-56 51 83   Birger Johansson 054-86 30 08, 070-856 19 65
Gun Gustafsson, annonser 054 - 84 03 65   Stig Olsson 054-84 04 74
Bo Hidén 054-84 05 20, 0730-71 06 96      
      Revisorsuppleanter  
      Sven-Gunnar Magnusson 054-84 04 25
Bokkommitén     Stig Karlsson  
Bo Hidén 054-84 05 20, 0730-71 06 96      
Sigvard Boström 076-786 10 55   Valberedning  
Bertil Enell 054 - 83 47 90, 070-42 79 465   Hans Dyllnert 054-86 31 53, 070-699 48 29
      Anita Ward 073-387 03 37
Hemsideråd        
Irene Hübinette 054 - 18 56 63, 070-749 0286      
Britt-Lois Alzén 070 - 207 053      
         
Lotteriföreståndare        
Styrelsen 054- 84 02 10      
         
Kondoleanser        
Christina Fredriksson 054 - 84 51 84, 070 68 48 519      
         
Bildgruppen        
Ryno Eriksson 054 -840402, 070 - 22 51 110      
Hans Dyllnert 054-86 31 53, 070-699 48 29      
         
Uthyrning av Hembygdsgården        
Styrelsen 054- 84 02 10