Väse Hembygdsförenings
styrelse och kommittéer
2017-2018
< Tillbaka

 

Styrelse  

Ordförande

Bernt Nilsson 070-339 43 35

Vice ordförande

Britt-Lois Alzén 070-207 0532

Kassör

Lena Andersson

072-3101809

Sekreterare

Erica Ljungnér

070-898 46 00

Ledamot

Lisbet Eng

070-315 23 52
Ledamot

Håkan Alfredsson

070-509 21 58

Ledamot

Britt-Lois Alzén

070-207 05 32

Ledamot

Irene Hübinette

070-749 02 86

Ledamot

Hans Wennberg

0727-274540
Ledamot Håkan Larsson 070-645 21 59

Kommittéer
Alsters höst- och julmarknad   Intendent för samlingarna
Styrelsen 054-84 02 10     Britt-Lois Alzén, textil 070-207 0532
      Bernt Nilsson, föremålssamlingar 070-339 43 35
Drift o Skötsel      
Hans Dyllnert 070-571 11 62   Föreningsaktiviteter  
Björn Fredriksson 070-236 09 33   Styrelsen 054-84 02 10 
         
Byggnader     Värdinna för Rävboa  
Bernt Nilsson sam.k 070-339 43 35   Christina Fredriksson 070-68 48 519
Hans Dyllnert 070-571 11 62      
Bruno Kolmodin 054-84 03 51   Värd för Hybelejenstugan  
Björn Fredriksson 070-236 09 33   Britt-Lois Alzen 070-207 0532
       
Midsommarfirande     Värd för LillMaris stuga  
Styrelsen 054-84 02 10     Styrelsen 054-84 02 10
         
Valborgsmäss     Värd för Soldattorpet  
Styrelsen 054-84 02 10     Ryno Eriksson 054-840402, 070-22 51 110
         
Väsemârten     Värd för Magasinet  
Styrelsen 054-84 02 10     Håkan Alfredsson 070-509 21 58
         
Väseräven     Revisor  
Bertil Enell   sam.k 054-83 47 90, 070-42 79 465   Birger Johansson 054-86 30 08, 070-856 19 65
Kristin Hammarström 054-56 51 83   Stig Olsson 054-84 04 74
Gun Gustafsson, annonser 054 - 84 03 65      
Vakant     Revisorsuppleanter  
      Sven-Gunnar Magnusson 054-84 04 25
Hemsideråd     Stig Karlsson  
Irene Hübinette 070-749 0286      
      Valberedning  
Lotteriföreståndare     Hans Dyllnert 070-571 11 62
Styrelsen 054- 84 02 10   Anita Ward 073-387 03 37
         
Kondoleanser        
Christina Fredriksson 070 68 48 519      
         
Bildgruppen        
Ryno Eriksson 054 -840402, 070 - 22 51 110      
Hans Dyllnert 070-571 11 62      
         
Uthyrning av Hembygdsgården        
Styrelsen 054- 84 02 10