<Tillbaka

 
11. Ve
Koordinater:
N59°25´7.2984”
E13°49´36.1632”
 

Vägbeskrivning:
Vid vägkorsningen väg 240 mot Molkom.

 

Ve — det gamla "världsliga"sockencentret i Väse.

Ve är en plats med en lång och innehållsrik historia. I området finns vid Västra Ve ett järnåldersgravfält. Nära östra Ve, invid transformatorstationen finns likaledes ett antal järnåldersgravar. Intill och öster om transformatorn har en förhistorisk boplats undersökts. Den härrör från tiden romersk järnålder till folkvandringstid med rötter i sen bronsålder. Norr om Ve, vid Grannäs finns rösegravar.
Namnet Ve anses spegla förekomsten av en förkristen offerplats, ett "vi". Uppe i skogen, norr om Ve finns en myr med namnet Kampmyren, vilket pekar på en plats, där man slaktade hästar och andra djur, kanske till och med i förlängningen ett minne av forntida djurofferriter?
Fogdegården, den stora röda gården med huvudbyggnad och flyglar, har fungerat som kronofogdens boställe. Manbyggnaden kan dateras till år 1684. Den är byggnadsminne-förklarad och numera privatbostad. Här hölls mantalsskrivning, skatteuppbörd och auktioner.
I Ve fanns skjutsstation. Här fanns också gästgiveri och krog. Krögaren och gästgivaren Anders Jöransson i Ve nämns år 1680.
I gästgivargården hölls häradsting i slutet av 1700-talet. År 1753 flyttades gästgivargårdens alla hus, där också tingshuset ingick, till en tomt omedelbart öster om Fogdegården. De låg tidigare på samma tomt som denna. På 1860-talet flyttades tingshuset/gästgivargården till Mölntorps gård, intill kyrkan och vattendraget Glumman. Det är i dag Väse Hembygdsgård. (se nr 10).
I Ve fanns också spöpålen och i närheten av denna, ett häkte.
År 1869 inrättades en handelsbod i Ve, i folkmun kallad "Ve'boa", en av de första i socknen. Den nybyggdes 1951. Där förekom även bensinförsäljning. Huset finns kvar, men är numera privatbostad.
Affären ägdes av Johan Hedqvist 1869 - 1896, därefter av dennes brorsöner Hjalmar, åren 1896 - 1918, och Yngve Hedqvist 1918 - 1938.
Då övertogs den av Allan Hedqvist, brorson till de förut nämnda bröderna. Affären i Ve lades ner 1978.
Vid Östra Ve drevs en period en kioskrörelse.
Ett antal år fanns också en kiosk i Västra Ve vid dåvarande GDG:s busshållplats.
                   

 
Karta över området runt Ve
 
karta over ve