< tillbaka
 
18. Stenvalvsbro vid Söre.
Koordinater:
N59°27`15.7788” E13°50`8.3688 “

  stenbron i sore
 

 I Sverige började stenbroar byggas under 1500-talet och ersatte då äldre träkonstruktioner, som inte längre var hållbara på grund av de allt tyngre trafikmedlen. Särskilt på 1700-talet byggdes många stenvalvsbroar. Dessa var betydande byggnadsverk, som ofta utfördes av specialister efter ritningar. Valvbroar med flera spann av den typ som finns här över Glumman byggdes under hela 1800-talet, men fr.o.m. början av 1900-talet blir de allt mer sällsynta.

Troligen hör denna stenvalvsbro hemma i den sena 1800-talsepoken. Den var i tjänst till 1960 då den togs ur trafik i samband med vägomläggning. Fornlämningar är skyddade enligt lag.

IN SWEDEN stone bridges began to replace  existing  wodden bridges in the 16th century. In the 18th century stone arch bridge began to built on large scale . They were often built according to a plan drawn up by specialists. Bridges with several arches like this one across the river Glumman were built right through the 19th century  but  became less common in the early 20th century.

This stone arch bridge probably belongs to the late 19th century. It was used until 1960.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET/VÄRMLANDS MUSEUM
Väse socken, fornlämning 57

Vägbeskrivning:

Från Ve väg 240 mot Hagfors, kör 4 km, tag av hö. vid skylt Glumshammar 5. Väseräv på hö. sida om vägen, skylt: Kulturminne och Stenbro på vänster sida om vägen.