< tillbaka
 
2. Hammarseken
Koordinater:
N59°22´50.0052” E13°48´46.3536”

  Hammarseken-2
 

Hammarseken är fridlyst och kan vara 300 år gammal. Enligt sägnen gick en gång, under jorden från Hammar till eken, men en del säger att gången gick från Hammar till vattnet.

Vägbeskrivning:
Kör c:a 3,8 km från Rasta/Q8,passera Väse samhälle, tag väg mot Arnön. Eken syns på Hammars gärde, vänster sida om vägen strax före Hammars säteri.