< tillbaka
 

3. Platsen för Hammars skola
Koordinater:
N59°22´16.6872” E13°48´17.7984”

  Hammars skola
  På denna plats låg Hammars skola. Att den legat så ensligt, beror på att den placerades mitt i den dåvarande skolroten, så att alla skulle få så rättvis skolväg som möjligt. Vid tiden för skolans uppförande fanns mycket folk på Hammars säteri, dess underlydande torp, liksom även på Arnön, vilken hörde till roten. Efter järnvägens tillkomst växte befolk­ningen i stationssamhället, varför skolan revs och flyttades dit år 1929. Här i slänten kan man se husets grundstenar och rester av jordkällaren.
 
Hammars skola c:a år 1882
  Hammarsskola-2
 

J. A. Lidholm, var lärare vid Hammars skola 1882 - 1908. (1875-82 vid Kungsbacka skola) Han beskriver sig själv så här "Jag kom till denna snöda värld den 23 aug. 1853. Någon familj, mig veterligt, har jag icke; icke heller något hemman, ärvt eller förvärvt. Min ättartafla går ända från fader Adam och hans fru i första giftet, tant Eva. Kröp igenom Karlstads folkskollärareseminarium 1875 och tillträdde min nuvarande
plats samma år. När jag får lämna denna sorgedal vet jag icke; kanske och kanske icke det ännu är bestämt." Lidholm planterade fruktträd. Han sysslade också med biodling, som gav honung och en läskedryck, Cider. Källa: Lämgren, Lars: Väse, 1907.
Hin Bryntesson - Johansson var ordinarie folkskollärarinna här från 1 januari1912 till den 30juni 1930. Källa: Karlsson, K.J. Väse socken, 1958.

Skolor har funnits i Väse socken på följande platser:

Skola: Årtal: Är numera:
Bäckelid 1877-1959 Bygdegård
Ölmhult (eller Allmänningens skola) 1862- 1984 Ny byggnad efter branden 1918 Bygdegård
Mo
Förskola,Öppen förskola, Bygdegård
1875- 1980 Privatägd
Glumserud 1872-1959 Privatägd
Snaversrud 1862-1964 Privatägd
Lövhöjden 1871-1954 Privatägd
Öna 1874-2002 Privatägd
Silkesta 1874-1943 Bostad/samlingslokal/Bygdegård
Kungdbacka 1886-1995 Privat / Snickeri
Hammars skola 1882- 1929 Riven och flyttad 1929
Arnön 1929-1959 Privatägd
Väse Stationsskola 1929-1995 Öppen förskola, Fritidsgård "Vitahuset" Numera Privat bostad och Café.
Väse Stationsskolan var i bruk till 1929 då den revs och flyttades till Väse samhälle.
Väse nya skola, som täcker hela socknen, invigdes 1995
 

Vägbeskrivning:
Kör c.a 4 km från Rasta/Q8 genom Väse samhälle, väg mot Arnön, tag vänster vid skylt Arnön 3, åk c:a 1 km. Platsen ligger till höger om vägen, informationstavla finns.