< Tillbaka
4. Naturreservat, Niklasdals lövskog
Koordinater:
N59°21´17.2728” E13°45´52.02”
  Niklasdal
Bilder från Naturreservatet Niklasdals lövskog
  SpangGrillplats


 Gravrose

GRAVRÖSE (Text på skylten)

Framför dig ser du ett gravröse som troligtvis härstammar från yngre bronsåldern 0050-500 f Kr) eller äldre järnåldern (500 f Kr - 400 e Kr). Storlek, form och placering ger ungefärlig vägledning till gravrösets ålder. Eftersom denna gravtradition fanns under lång tid, går det inte att göra en mer exakt datering, utan att en arkeologisk utgrävning genomförs. Det kan även finnas flera gravar i ett och samma röse.
I Värmland har man t ex hittat rösen med gravar som tillkommit med mer än 400 års mellanrum.
Gravrösen från bronsåldern och äldre järnåldern placerades ofta på berg med utsikt över vatten, eller det som tidigare varit vatten. Under järnåldern började man begrava sina döda familjemedlemmar nära gårdarna på särskilda gravfält.
Under bronsåldern var det sannolikt endast de mest betydelsefulla personerna i samhället som begravdes i rösen, högar eller stensättningar. Oftast innehåller gravarna brända människoben och i enstaka fall även föremål av keramik eller någon annan gravgåva. I Värmland finns ca 800 kända gravrösen.
Några meter söder om detta gravröse finns en mindre stensamling. Denna saknar form och packning och stenarna har lagts direkt på berget. Troligtvis är detta stenar som flyttats från gravröset.
Gravröset betecknas som en fast fornlämning. Alla fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagen, vilket innebär att de inte får skadas eller förändras utan Länsstyrelsens tillstånd.

Reservatet invigdes år 2008 av Karlstads kommun, med syfte att bevara lövskogen. Ett gravröse troligen från bronsåldern finns på den högsta punkten.

Vägbeskrivning: Kör c.a 4 km från Rasta/Q8 genom Väse samhälle, väg mot Arnön. Tag vänster vid skylt Arnön 3, passera Hoflanda gård, skyltat från T-vägskorsning.