<Tillbaka till sevärdheter

< Tillbaka till väsebygden Södra del

 

6. Väse järnvägsstation.
Koordinater:
N59°22´54.8868” E13°51´11.718”

  vase stationshus
 

Wäse/Väse Järnvägsstation
När järnvägen byggdes fanns ingen bebyggelse i nuvarande samhälle. Stationshuset var, enligt vissa uppgifter, det första som byggdes.

Den 1 oktober 1869 (för 150 år sedan i skrivande stund) inleddes person- och godstrafik mellan Kristinehamn och Arvika via Karlstad. Personalen skötte även postärenden, så järnvägsstationen fungerade även som postkontor fram till 1918 då posten fick egna lokaler.

Avstånd till Stockholm 307 km. och höjd över havet 57 meter är en del av de uppgifter som framkom på en speciell informationstavla.

Järnvägsstationen, vid nordvästra stambanan, avbemannades 1974 och är numera klassificerad som trafikplats.

Som kuriosa kan nämnas att antal sålda personbiljetter var som mest år 1945 med 19 233 biljetter.

Nu pågår en diskussion om stationshusets framtida öde. Rivning eller flytt är de två alternativen. Förhoppningsvis blir det en positiv lösning som innebär att huset kan användas av alla Väsebor m.fl.

Väse Hembygdsförening 2019

Vägbeskrivning:
Från Rasta/Q8 genom Väse samhälle 1 km till vänster före järnvägsspåret.