Väse Hembygdsföreningen bildades den 26 januari 1926
under mottot:
För bygden och våra efterkommande
hembygdsg
Väse Hembygdsgård