Väse som bygd

< tillbaka till karta Väsebygden

 

Väse är en av Värmlands äldre socknar och omnämns första gången 1359 "Väherad". Väse var intill 1868 moderförsamling i ett pastorat som också bestod av Östra Fågelvik och Alster.
1868-1961 Väse och Östra Fågelvik.
1962-1973 Väse och Ölme.
Från 1974 är Väse ett eget pastorat.
Namnet Väse är en på 1500-talet uppträdande förkortning av Väsehärad. Senare leden är "härad" i en allmännare betydelse "bygd".
Förledet är troligen ursprungligt genitiv av ett numera försvunnet namn på älven Glumman, "Väs(a)" av oviss betydelse.
Väse är en av Väse Härads tre socknar och har en total yta av ca 256,18 km2.