< Tillbaka till Väsebygden

Litteratur om Väse

 

 • Väse Missionsförsamling 1859-1929. Minnesskrift vid jubileumshögtiden 1929
 • Helmer Rydén: Släktböcker Arkiv: Värmlandsarkiv
 • Kyrkplatsen som socknens centrum. Carin Bergström
 • Väse kyrka under fem århundraden. Sigvard Boström
 • Väse födde 1678-1750. Anette Carlsson och Sigvard Boström
 • Väse vigde 1678-1930. Anette Carlsson och Sigvard Boström
 • Väse - kulturhistoriska bilder. Fredrik Carlsson
 • Den osaliga Nytthöjden - B1-uppsats. Högskolan i Karlstad Caisa Dieserud
 • Kistplåtar - C1-uppsats, Högskolan i Örebro Caisa Dieserud
 • Värmlandsstuteriet Norenberg 1918-1992, en minnesbok Sven Dyrendahl
 • Gårdarna runt sjön Panken i Väse Bertil Enell
 • Minnen från min hembygd Väse Fritz Falkensjö
 • Hammars säteri Maud Forsberg
 • ARNÖN - en bygd för sig Bo Hidén
 • Entrepenörerna - Berättelsen om en spännande affärsidé - Wäse Grynverk 1898 Bo Hidén
 • På den tiden - om författarens uppväxttid i Väse (född 1930) Birger Johansson
 • Väse socken i forntid och nutid Karl J Karlsson
 • Kvinnor, män och barn på 1800-talets svenska landsbygd Beata Losman
 • Väse, biografier och bilder af Väse pastorats ledande och bemärkte män Lars Lämgren
 • Väse skarpskyttar Lars Lämgren
 • Från 1380 till nutid Allan Nilsson
 • Sån't var kanske livet 1799-1999 Karin Nilsson
 • Prästgårdens gårdsarkiv Nordiska Museet
 • Väse kyrka Louise Tham
 • Torp och småställen på Arnön Väse hembygdsförening
 • Väseräven, årsskrift Väse hembygdsförening
 • Bergagården - en återblick på fattigvårdsförhållandena inom Väse socken... Väse kommunalfullmäktige 1931
 • Bygd i förvandling. Folk och gårdar i norra Väse Gunilla och Alf Rydberg, Solveig och Gösta Johansson, Ingalill Jansson
 • Väsebor, utgiven av Väse Hembygdsförening
 • Om Allmänningen i Väse. Anette Carlsson och Ingalill Jansson  2015
 • Bäckelid – bygden och bolagen.Ingalill Jansson  2018
 • Skolhuset i Ölmhult 100 år. Ölmhults intresseförening   2019
 • Kakor och annat gott från Ölmhult. Ölmhults intresseförening  2019

 

Mera litteratur finns på Värmlandsrötter