< Tillbaka till Väsebygden

Litteratur om Väse

 

 • Väse Missionsförsamling 1859-1929, minnesskrift vid jubileumshögtiden 1929
 • Helmer Rydén: Släktböcker Arkiv: Värmlandsarkiv
 • Kyrkplatsen som socknens centrum Carin Bergström
 • Väse kyrka under fem århundraden Sigvard Boström
 • Väse födde 1678-1750 Anette Carlsson och Sigvard Boström
 • Väse vigde 1678-1930 Anette Carlsson och Sigvard Boström
 • Väse - kulturhistoriska bilder Fredrik Carlsson
 • Den osaliga Nytthöjden - B1-uppsats, Högskolan i Karlstad Caisa Dieserud
 • Kistplåtar - C1-uppsats, Högskolan i Örebro Caisa Dieserud
 • Värmlandsstuteriet Norenberg 1918-1992, en minnesbok Sven Dyrendahl
 • Gårdarna runt sjön Panken i Väse Bertil Enell
 • Minnen från min hembygd Väse Fritz Falkensjö
 • Hammars säteri Maud Forsberg
 • ARNÖN - en bygd för sig Bo Hidén
 • Entrepenörerna - Berättelsen om en spännande affärsidé - Wäse Grynverk 1898 Bo Hidén
 • På den tiden - om författarens uppväxttid i Väse (född 1930) Birger Johansson
 • Väse socken i forntid och nutid Karl J Karlsson
 • Kvinnor, män och barn på 1800-talets svenska landsbygd Beata Losman
 • Väse, biografier och bilder af Väse pastorats ledande och bemärkte män Lars Lämgren
 • Väse skarpskyttar Lars Lämgren
 • Från 1380 till nutid Allan Nilsson
 • Sån't var kanske livet 1799-1999 Karin Nilsson
 • Prästgårdens gårdsarkiv Nordiska Museet
 • Väse kyrka Louise Tham
 • Torp och småställen på Arnön Väse hembygdsförening
 • Väseräven, årsskrift Väse hembygdsförening
 • Bergagården - en återblick på fattigvårdsförhållandena inom Väse socken... Väse kommunalfullmäktige 1931
 • Bygd i förvandling. Folk och gårdar i norra Väse Gunilla och Alf Rydberg, Solveig och Gösta Johansson, Ingalill Jansson
 • Väsebor, utgiven av Väse Hembygdsförening

 

Mera litteratur finns på Värmlandsrötter