< tillbaka till Väsebygden

< tillbaka till karta

< tillbaka till organisation

 

 

Väse härad

 

Väse härad utgör bygden öster om Karlstad,
vid Vänern

Tingsplatsen har genom historien flyttas mellan ett flertal platser i bygden, bland annat Ve, Torsgården och Väse prästgård. 1860 inrättades den i Lund i Östra Fågelviks socken, men flyttades därifrån till Kristinehamn.

Etymologi

Häradet har sitt namn gemensamt med socknen Väse, som även den skrevs Wæshærad under 1390-talet. Namnet tros komma från Væs(a) som ska vara ett äldre namn för ån Glumman, som rinner ut i Vänern. Härad betyder bygd, varför Wæshærad alltså bör tolkas som "bygden kring Glumman" på modern svenska.

Häradssigillet

Sigillet, som visar bilden av en kyrka, har inte inspirerat till några heraldiska skapelser. Versionen nedan är hämtad ur Riksarkivets samlingar. Ovanstående sigill är det som används av Väse hembygdsförening.


Den äldsta versionen av sigillet stammar från 1654 och förvaras på Arkivcentrum i Karlstad. Sigillet bekräftar ett köpebrev gällande Klockaregården i Väse. Enligt Hembygdsföreningen i Väse är sannolikheten stor att den avbildade kyrkan i sigillet är identisk med Väse gamla kyrka.

vase-harad

Bild av den älsta versionen av sigillet från 1654

Länk till släktforskarnas förening:

http://www.genealogi.se/varmland/index.htm