<tillbaka

25. Kolerakyrkogården

Vägbeskrivning:
Vid Hedetången norr mot Sutterhöjden 3,8 km. Skylt vänster Lövhöjden 3. Följ Väseräven

 

Kolerakyrkogården.
På denna plats ligger Väse kolerakyrkogård. Koleran har funnits endemiskt i Indien sen urminnes tider. Under 1800-talet spreds den via Ryssland till Europa och Sverige. Farsoten härjade epidemiskt i Sverige 1834, 1850, 1866 och 1872-73.
Sommaren 1834 bröt kolera ut i Göteborg och spreds över hela landet. Till Värmland kom den via besättningarna på fartyg, som anlöpte värmländska hamnar.
Så kallade sundhetsnämnder inrättades i städer och socknar. Man anordnade spärrningsanstalter, och efter 2 månader avstannade epidemin i Värmland.
Vid nästa tillfälle vidtog man liknande åtgärder. En karantän inrättades på Kanikenäset i Karlstad. Folk från smittade orter avvisades vid tullarna. I Väse beslutade sockenstämman den 22 sept 1850 , i likhet med 1834, att 5 stycken begravningsplatser för avlidna i kolera skulle utstakas, med en yta av 5x5 famnar, på följande platser. Bartnaskogen, Bottenviks- och Hultsbergsskogen, Hedetångsheden, Barsjöhöjden, samt Faxstadskogen. Den vid Hedetångsheden är den här belägna. De övriga nämns inte i folktraditionen. Kanske var det endast här som någon blev begraven, så att endast denna plats har kommits ihåg och benämnts Kolerakyrkogård.
Vid koleraepidemin 1866 slopades alla försiktighetsåtgärder. En uppfattning, att smittan uppstod spontant och partiklar som förorsakade den fanns överallt, hade slagit igenom helt. Följderna av epidemin blev nu också värre än tidigare. Sjukdomen spreds i hela Värmland. Inte minst i Karlstad, som året innan hade drabbats av den förödande branden, med trångboddhet och dåliga sanitära förhållanden som följd, fick den en våldsam effekt. Man hade fortfarande inte uppfattning om, att kolerans orsak var en bacill och att infekterat vatten utgjorde en stor hälsorisk. Först 1883 upptäcktes kolerabacillen av Robert Koch.
Fastigheten Karlslund vid Ölmskogs gård, belägen nordväst om huvudgården, byggdes på 1890-talet i syfte att fungera som kolerasjukhus i socknen. (se nr 23)

Källor:
Zacke, Britn. När koleran kom till Värmland. I: Värmland förr och nu 1977.
Eneroth, Birgitta. Kavaljeren Farbror Eberhard. 2002. Smedjebacken.
Väse kyrkoarkiv, sockenstämmoprotokoll. Värmlandsarkiv, Karlstad.
Karlsson, Karl J. Vilse socken i forntid och nutid. 1958.