<tillbaka

26. "Hednaslottet"

Vägbeskrivning:
Från Hedetången norr mot Sutterhöjden 5,3 km. Infart höger. Följ Väserävar 500m


Denna plats har utpekats av ortsbefolkningen som "Hednaslottskullen".
År 1779 skriver Erik Fernow: "Hedningaslottet bär ännu namn av att det i detta tidevarv varit till. Var litet, byggt av sten på en hög kulle, som sedan blivit överväxt med skog, men om dess öde vet ingen att tala".
Nästan samtidigt, 1788, skriver Erik Tuneld: "Hee-slott har lämningar efter en gammal stenbyggnad, som menas varit en borg eller fäste".
En tid därefter, 1842, återger Peter Björkman liknande uppgifter: "Hedningeslottet kallas ännu några lemningar efter ett slott från hedniska tiden".
De båda senare tycks helt enkelt citera Fernow.
Det enda man kan säga om detta är, att sägnen finns.
Äldre personer har uppgett, att sten forslats från platsen. Om detta skulle vara rester av det som Fernow och Tuneld kallar lämningar efter en stenbyggnad, eller är naturlig sten, går inte att avgöra.
En hypotes är, att namnet uppkommit genom någon namnförväxling. Väse allmänning kallas i dagligt tal för "Hea", Heden, vilket kan ha gett upphov till epitetet "hedniskt" eller "hedna". Slott är en relativt sen term och förekom inte under hednisk tid, knappast förrän efter medeltiden. En mindre byggnad av något slag skulle mycket väl i folkmun ironiskt ha kunnat kallas "slott". Sägnen får leva vidare.