< Tillbaka

2. Hammarseken

Vägbeskrivning:
Från Värmlands-Rasta genom Väse samhälle mot Arnön 4 km.
På fält 200 m Sydost.

Hammarseken är fridlyst och kan vara 300 år gammal. Enligt sägnen gick en gång, under jorden från Hammar till eken, men en del säger att gången gick från Hammar till vattnet.