< tillbaka

3. Platsen för Hammars skola

Vägbeskrivning:
Från Värmlands-Rasta genom Väse samhälle mot Arnön 4 km. Vänster vid Hammars herrgård c:a 1,2 km

På denna plats låg Hammars skola.
Att den legat så ensligt, beror på att den placerades mitt i den dåvarande skolroten, så att alla skulle få så rättvis skolväg som möjligt.
Vid tiden för skolans uppförande fanns mycket folk på Hammars gård och dess underlydande torp, liksom även på Arnön, vilken hörde till roten.
Efter järnvägens tillkomst växte befolkningen i stationssamhället, varför skolan revs och flyttades till samhället år 1929. Här i slänten kan man se husets grundstenar och rester av jordkällaren.

J. A. Lidholm, var lärare vid Hammars skola 1882 - 1908. (1875-1882 vid Kungsbacka skola) Han beskriver sig själv så här“Jag kom till denna snöda värld den 23 augusti 1853. Någon familj, mig veterligt, har jag icke; icke heller något hemman, ärvt eller förvärvt. Min ättartafla går ända från fader Adam och hans fru i första giftet, tant Eva. Kröp igenom Karlstads folkskollärare-seminarium 1875 och tillträdde min nuvarande plats samma år. När jag får lämna denna sorgedal vet jag icke; kanske och kanske icke det ännu är bestämt.”
Lidholm planterade fruktträd. Han sysslade också med biodling, som gav honung och en läskedryck, Cider.
Källa: Lämgren, Lars: Väse, 1907.

Elin Bryntesson - Johansson var ordinarie folkskollärarinna här från 1 januari 1912 till den 30 juni1930.
Källa: Karlsson, K.J. Väse socken, 1958.

Skolor har funnits i Väse socken på följande platser:
Bäckelid 1877- 1959 Är numera: BygdegårdÖlmhult 1862 - 1984 Ny byggnad efter brand 1918 (Eller Allmänningens skola). Är numera: Bygdegård
Mo 1875 - 1980 Förskola, Öppen förskola, Bygdegård. Är numera privatägd.
Glumserud 1872 - 1959. Är numera privatägd.
Snaversrud 1862 - 1964. Är numera privatägd.
Lövhöjden 1871 - 1954. Är numera privatägd.
Öna 1874 - 2002. Är numera privatägd.
Silkesta 1874 - 1943. Bostad / Samlingslokal/ Bygdegård.
Kungsbacka 1886 - 1995. Är numera privat / Snickeri.
Hammar 1882 - 1929. Riven och flyttad 1929.
Arnön 1929 - 1959. Är numera privatägd.
Väse Station 1929 - 1995. Öppen förskola. Är numera fritidsgård "Vita huset”.
Väse nya skola, som täcker hela socknen, invigdes 1995.