< tillbaka till södra Väse
tillbaka till västra Väse>

8. Väse järnvägstation

Vägbeskrivning:
Från Värmlands-Rasta genom Väse samhälle 1 km.
Vänster före järnvägsspår.