< tillbaka till södra Väse
tillbaka till västra Väse>

13. Fågeltorn vid sjön Panken

Vägbeskrivning:
Se skylt vid Väse kyrkas parkering.

- strandängar med rikt fågelliv.