< tillbaka till södra Väse
tillbaka till östra Väse>
tillbaka till västra Väse>
  16. Mölntorps kvarn, mjölnarbostad och garveri
  Vägbeskrivning:
Väg 240, 200 m söder om hembygdsgården mot Mellbyn c:a 400 m
  Mölntorps kvarn och Mjölnargården.

I och med att ordet Mölntorp (Mjölnaretorp) nämns, bör där också finnas en kvarn.
I 1503 års jordebok nämns inte Mölntorp. Kanske beror detta
på, att det då inte fanns som gård, eller att det inte var
skattskyldigt.
I 1540 års jordebok upptar Paeder i mölnetorph.
I 1580 års jordebok nämnes under Kyrko- och klostergods tårpet
mölnetårp.
År 1697 skattlades Mölntorps kvarn för 1 daler Silvermynt ny
skatt och tilläts mala för Tull.
Första nämnde mjölnaren är drängen, mölnaren Hindrik år
1744.

Från 1806 till 1890-talet hörde Mölntorps kvarn till gården
Hammar i Väse.
År 1924 uppfördes nuvarande kvarnbyggnaden.
År 1947 revs gamla Mjölnaregården.
Den var belägen mellan vägen och vattendraget Glumman.
 
mjolnargarden
 
Mjölnargården
  Garveriet vid Mölntorp.
Under ett antal år fanns ett garveri i Mölntorp vid fastigheten Älvstrand, uppströms från kvarnen på västra sidan av Glumman. Det anlades av Lars i Rud, född 1811 i Rörsvik, Ö. Fågelviks socken.
Denne Lars, ville att några av hans tio söner skulle bli bl a smed, snickare, garvare, handelsman och sågare. Därför anlade han, smedja, snickarbod, garveri, handelsbod, och arrenderade Mölntorps såg.

Källa: Lärngren, Lars. Väse, 1907, s.109