< tillbaka till södra Väse
tillbaka till östra Väse>
tillbaka till västra Väse>
 
18. Platsen för spöpålen
  Vägbeskrivning:
Väg 240 mot Hagfors. 700 m från hembygdsgården. Se vidare information vid Ve .Följ väseräven
  Spöpålen

Spöpålen var upprest någonstans här på västra sidan av landsvägen (väg 240) nästan mitt emot Torsgården.
Den bestod av en grov trästock med en krok inslagen ca fyra
(1 aln = 0,54 m) alnar ovanför marken. Där hängdes den dömde personen i handklovarna och fick sitt straff, ända upp till fyrtio par spö.
Sista gången spöslitning skedde här var år 1855.
I närheten låg också ett häkte.
Källa: Carlsson, Fredrik. Väse. Kulturhistoriska bilder. 1938.

Socknens avrättningspiats låg vid Galgmyren, utmed gamla riksvägen, väster om Södra Mon. Se nr 9.

Ca 400 m norr om Västra Ve finns en myr, som kallas Kampmyren. Den har använts som begravningsplats för hästar.