< tillbaka till Södra Väse
tillbaka till Västra Väse>

20. Runstenen

Vägbeskrivning:
C:a 800 m väster Ve. Vägskylt mot Skattkärr.