< tillbaka till södra Väse
tillbaka till östra Väse>
tillbaka till västra Väse>

22. Platsen för "Tannvärkstalla"

Vägbeskrivning:
Från Väse kyrka väg mot Ölmhult 1,2 km

“Tannvärkstalla”
Ca 50 m väster om denna plats stod, fram till år 1992, “Tannvärkstalla” (vid separat skylt).