< tillbaka till södra Väse
tillbaka till östra Väse>
tillbaka till västra Väse>

Väse kyrka

Den nuvarande kyrkan i Väse byggdes under åren 1760 - 1762