< Tillbaka till karta

Väsebygdens Södra del

För mer information markera med musen och tryck på en siffra

Väsebygdens södra del Nr: 15. Väse hembygdsgård Nr: 14.Väse bygd Nr: 13. Fågeltorn vid sjön Panken Nr: 17. Platsen för Mölntorps soldattorp Nr: 18. Platsen för Spöpålen Nr: 20. Runstenen Nr: 19. Ve Nr: 16. Mölntorps kvarn, mjölnarbostad och garveri Nr: 22. Platsen för "Tannvärkstalla" Väse kyrka Nr: 12. Sjukhuset vid Lund Nr: 11. Rösegravfält Haghöjden Nr:10. Varggropen vid Norketorp Nr: 9.Avrättningsplats Nr: 21. Rösegravfält vid Ekholmen Nr: 1. Hammar Nr: 2. Hammarseken Nr: 8. Väse järnvägsstation Nr: 3. Platsen för Hammars skola Nr: 6. Platsen för Lindås Brunn och Hälsokälla Nr: 7 Badplats Bottenviken Nr: 4 Hovlanda strandängar Nr:5 Badplats Björnrukan

Sevärdheter vid Väsebygdens södra del

1. Hammar
2. Hammarseken
3. Platsen för Hammars skola
4. Hovlanda strandängar
5. Badplats Björnrukan
6. Platsen för Lindås Brunn och Hälsokälla
7. Badplats Bottenviken
8. Väse Järnvägstation
9. Galgmossen
10. Varggropen vid Norketorp
11. Rösegravfält Haghöjden
12. Sjukhuset vid Lund
13. Fågeltornet vid sjön Panken
14. Väse kyrkbygd
15. Väse Hembygdsgård
16. Mölntorps kvarn, mjölnarbostad och garveri
17. Platsen för Mölntorps soldattorp
18. Platsen för spöpålen
19. Ve
20. Runstenen
21. Rösegravfält vid Ekholmen
22. Platsen för "Tannvärkstalla"