< Tillbaka till karta

Väsebygdens Södra del

För mer information markera med musen och tryck på en siffra eller
på länkarna till höger

Väsebygdens södra del Nr:5 Badplats Björnrukan Nr: 4 Hovlanda strandängar Nr: 7 Badplats Bottenviken Nr: 6. Platsen för Lindås Brunn och Hälsokälla Nr: 3. Platsen för Hammars skola Nr: 8. Väse järnvägsstation Nr: 2. Hammarseken Nr: 1. Hammar Nr: 21. Rösegravfält vid Ekholmen Nr: 9.Avrättningsplats Nr:10. Varggropen vid Norketorp Nr: 11. Rösegravfält Haghöjden Nr: 12. Sjukhuset vid Lund Väse kyrka Nr: 22. Platsen för "Tannvärkstalla" Nr: 16. Mölntorps kvarn, mjölnarbostad och garveri Nr: 19. Ve Nr: 20. Runstenen Nr: 18. Platsen för Spöpålen Nr: 17. Platsen för Mölntorps soldattorp Nr: 13. Fågeltorn vid sjön Panken Nr: 14.Väse bygd Nr: 15. Väse hembygdsgård

Sevärdheter vid Väsebygdens södra del

1. Hammar
2. Hammarseken
3. Platsen för Hammars skola
4. Hovlanda strandängar
5. Badplats Björnrukan
6. Platsen för Lindås Brunn och Hälsokälla
7. Badplats Bottenviken
8. Väse Järnvägstation
9. Galgmossen
10. Varggropen vid Norketorp
11. Rösegravfält Haghöjden
12. Sjukhuset vid Lund
13. Fågeltornet vid sjön Panken
14. Väse kyrkbygd
15. Väse Hembygdsgård
16. Mölntorps kvarn, mjölnarbostad och garveri
17. Platsen för Mölntorps soldattorp
18. Platsen för spöpålen
19. Ve
20. Runstenen
21. Rösegravfält vid Ekholmen
22. Platsen för "Tannvärkstalla"