< Tillbaka

Väseräven

Väseräven 2019 - 2020

 

Väseräven är Väse Hembygdsförenings egen "krönika" som ges ut årligen i samband med höstfesten i slutet av oktober. Tidskriften speglar verksamheten i föreningen och tar även fram andra intressanta händelser i Väse socken både förr och i nutid Tidskriften finns att köpa i Hembygdsgården, Väse Rasta samt hos samtliga styrelseledamöter. Kan även beställas per telefon 054-84 02 10 eller
epost: 41berntnilsson@gmail.com

Pris: 100 kronor.

Väseräven för tidigare år finns att köpa på hembygdsgården.
Förgående års Väseräv 50 kronor. Äldre nummer av Väseräven kostar 20 kronor. Redaktionskommittén för Väseräven tar tacksamt emot artiklar, fotografier och annat som kan användas i kommande nummer.

Har du bilder eller artiklar?
Kontakta någon ur redaktionskommittén:
Irene Hübinette irenehubinette@gmail.se
eller hans.wennberg@telia.com