< Tillbaka

Väseräven

väseräv röd

Väseräven 2020 - 2021

 

Väseräven är Väse Hembygdsförenings egen "krönika" som ges ut årligen i samband med höstfesten i slutet av oktober.

Tidskriften speglar verksamheten i föreningen och tar även fram andra intressanta händelser i Väse socken både förr och i nutid.

Tidskriften finns att köpa på Hembygdsgården torsdagar mellan kl. 14.00-17.00, Värmlands Rasta, Hårcentralen när salongen är öppen.

Kan även beställas per telefon 054-84 02 10 eller epost: 41berntnilsson@gmail.com

Pris: 100 kronor.

Väseräven för tidigare år finns att köpa på hembygdsgården.
Förgående års Väseräv 50 kronor. Äldre nummer av Väseräven kostar 20 kronor.

Redaktionskommittén för Väseräven tar tacksamt emot artiklar, fotografier och annat som kan användas i kommande nummer.

Har du bilder eller artiklar?
Kontakta någon ur redaktionskommittén:
Irene Hübinette: irenehubinette@gmail.se
Hans Wennberg: hanswennberg49@gmail.com

Lisbet Engh: enghlisbet3@gmail.com