Väse Hembygdsföreningen bildades den 26 januari 1926
under mottot:
För bygden och våra efterkommande
hembygdsgarden i sno
Väse Hembygdsgård