Bli medlem i Väse Hembygdsförening

Om detta och andra frågor, kontakta:

Bernt Nilsson, ordförande, tel 070-339 43 35

Erica Ljungnér, sekreterare, tel 070 898 46 00

Hans Dyllnert, kassör, tel 070-571 11 62

Årsavgift för 2021 är 200 kronor per person

Föreningens plusgirokonto 446335-2

eller skicka e-post:
41berntnilsson@gmail.com