Bli medlem i Väse Hembygdsförening

Om detta och andra frågor, kontakta:

Bernt Nilsson, ordförande, tel 070-339 43 35

Erica Ljungnér, sekreterare, tel 070 898 46 00

Lena Andersson, kassör, tel 072-310 18 09

Årsavgift för 2019 är 150 kronor per person

Föreningens plusgirokonto 446335-2

eller skicka e-post:
41berntnilsson@gmail.com

< tillbaka till medlem
<tillbaka till sätt Väse på kartan