< tillbaka
39. Jordkastet vid Glumstorp
Vägbeskrivning:
Från Ve väg 240 mot Hagfors. Skylt Glumshammar 4,8 km.

Det finns ett naturfenomen som ännu inte någon lyckats ge en trovärdig förklaring till. Fenomenet brukar kallas ”jordkast” (även ”jordskott”) och fanns utförligt beskrivet i gamla Nordisk Familjebok, andra upplagan (”Ugglan”). Jordkast uppkommer företrädesvis vintertid när det är tjäle i marken eller på vårvintern. Under en visst särpräglat ljud lyfts eller kastas ett stort stycke jord upp och hamnar vid sidan om den grop som då uppstår. De skapas som en öppen grav där jorden tidigare legat. Många gånger kan det vara frågan om flera ton jord och det ser ut som om någon med en stor skarp kniv skurit ut jordstycket, som till synes lyfts bort och hamnat vid sidan av med det tidigare ytskiktet fortfarande uppåt, ofta helt sammanhållet till 
Fenomenet har under många århundraden iakttagits i Sverige, Norge, Lettland, England och även i Nordamerika. Ingen har dock sett själva händelseförloppet, men många har hört ett besynnerligt och kraftigt ljud vid den tid då jorden kastats upp. Det äldsta kända jordkastet ska ha ägt rum år 822 i Norge. Det mest kända jordkastet under senare tid upptäcktes av en skogsarbetare den 3 februari 1903 i Glumstorp norr om Kristinehamn. Två jordstycken, som tillsammans vägde 4,4 ton, hade flyttats 4,5 m år sidan. Gropens sidor och botten var jämnt skurna med mycket släta ytor. Även kanterna på de två jordstyckena var helt jämna och även de liksom skurna. Gropen var nästa en halv meter djup.

Torulf Arwidson

 

 https://arwidson.wordpress.com/2019/03/31/markliga-jordkast/