< tillbaka till karta

Väsebygden västra delen

För mer information markera med musen och tryck på en siffra eller
på länkarna till höger

42, Rågångsstenen Nr:11 Rösegravfält Haghöjden Nr:9 Avrättningsplatsen Nr:8 Väse järnvägstation 37. Penningkullen 38. Stenvalvsbro vid Söre 39. Jordkastet vid Glumstorp 40. Glumshammar 41. Platsen för Hedprästens bostad 20. Runstenen 17. Platsen för Mölntorps soldattorp 18. Platsen för spöpålen 19. Ve 16. Mölntorps kvarn, mjölnarbostad och garveri 22. Platsen för "Tannvärkstalla" 15. Väse hembygdsgård 14. Väse kyrkbygd 13. Fågeltornet vid Panken 12. sjukhuset vid Lund Väse kyrka 42, Rågångsstenen

Sevärdheter vid Väsebygdens västra del

37. Penningkullen
38. Stenvalsbron vid Söre
39. Jordkastet vid Glumstorp
40. Glumshammar

41. Platsen vid "Hedprästens" bostad
42. Rågångssten