< tillbaka
41. Platsen för "Hedprästens" bostad
Vägbeskrivning:
Från Ve väg 240 mot Hagfors. 9,6 km vid Heden. Följ väseräven.

 

Platsen för “Hedprästens” bostad.

Anders Nylén, bondson, född i Nybacka, Alsters socken i Värmland år 1785, fick genom eget initiativ inträde till elementar skolan i Karlstad och prästvigdes slutligen.
Han förde ett kringflackande liv som vikarierande präst i åtta år. Därefter avsattes han från prästämbetet på grund av opålitlighet och dryckenskap. Han hade gift sig med en bonddotter från Ölme och ärvt en egendomslott, som dock snart gick ur hans händer.
Han köpte senare en egendom på Heden i Väse, men snart fick han gå ifrån även denna. Han byggde då en liten stuga på denna plats. Stugan hade endast ett rum och förstuga; ena väggen utgjordes av berget och stugans kroppås vilade på bergryggen. Han sysslade nu med att skriva falska prästbetyg eller “löparlappar”, som han själv kallade dem, åt “löst” folk.
Han var en mästare i lagvrängningskonst och hjälpte bönderna i rättsprocesser.
Anders och hans hustru hade sju barn, som alla dog tidigt.
Han uppehöll sig ofta i Såtångs kvarn, där han träffade kvarnbönderna och framför allt mjölnare Utterström, som på grund av sin ovanliga beläsenhet och lärdom av Hedprästen kallades “Herr professorn”.
Brännvinspluntan fanns också att tillgå vid dessa tillfällen.
Nyléns sällskap mot slutet bestod annars av en tam kråka och ett par getter, som brukade spatsera omkring på torvtaket till den lilla kojan vid Heden och ge platsen en falsk bild av idyll.
Anders Nylén fick ett i sanning märkligt levnadsöde.
Källa: Carlsson, Fredrik. Väse. Kulturhistoriska bilder, 1938.